back to top

Gerilim, Akım ve Direnç Nedir? Temel Elektrik Kavramları

Temel Elektronik Serisinde bu sefer en temelden başlayarak sizlere akım, gerilim, direnç, güç, AC/DC, seri/paralel bağlama gibi temel elektrik kavramlarını öğreniyoruz.

Bu arada sizlere elektronik alanında güzel içerikler sağlamaya çalıştığımız gibi aynı zamanda elektronik malzeme satışı yapıyoruz. Alışverişlerinizde bizi tercih ederseniz, memnun oluruz 🙂

Elektrik Nedir?

Elektrik, yüklü parçacıkların hareketi ile ilgili olan fiziksel olaylara verilen genel isimdir. Elektrik, bildiğimiz anlamda iletken maddelerin akım iletmesi ile ilgili olabileceği gibi, statik elektrik, radyo dalgaları (elektromanyetik dalgalar) ve yıldırım gibi daha farklı fiziksel fenomenler (olaylar) da elektrik ile ilgilidir.

Statik Elektrik

Statik elektrik, herhangi bir maddenin yüklü parçacıklarının yüzey veya  içerisinde dengesiz şekilde dağılması sebebiyle oluşur. Bu durum, elektrik alan oluşmasına sebep olur.

Madde içerisinde yer alan bu parçacıklar, bir elektrik akımı oluşturma eğilimindedirler. Fiziksel olarak iletken bir madde ile bu yükler hareket etme imkanı bulmadıkları sürece bu elektrik alan varlığını sürdürür. Eski tipte tüplü ekrana sahip bir televizyona sahip olduysanız ne demek istediğimi heralde anlamışsınızdır 🙂

İletken ve Yalıtkan Maddeler

Öncelikle elektrik kavramından başlayalım. Elektrik, yüklü parçacıkların hareketidir. Bu hareket iletken maddeler üzerinde gerçekleşebilir. Metallerin iletken olduklarını biliyoruz. Buna karşılık elektrik akımını taşıyacak serbest elektronlara sahip olmayan maddelere yalıtkan maddeler denir.

Elektrik Devresi

Elektrik devresi; direnç, kapasitör, transistör, anahtar, üreteç v.b. devre elemanlarının birbirine bağlanarak oluşturdukları sisteme verilen addır.

Basit elektrik devresi

Elektrikli her cihaz çalışabilmek için bir elektrik enerjisine ihtiyaç duyar. Bu enerjiyi ya priz aracılığıyla şebeke üzerinden, ya da bir bataryadan/adaptör üzerinden alır. Çoğumuz ülkemizde şebekenin 220 Volt olduğunu, pillerin ise kalem pil, 9V, LiPo gibi farklı çeşitleri olduğunu biliyoruz. Şebeke geriliminin AC, pil ve adaptörlerin ise DC olduğunu da biliyoruz. Fakat “Volt” neyi ifade ediyor?

Elektrik Gerilimi Nedir?

Elektrik gerilimi, akımın oluşması, yani elektronların hareketi için gerekli olan elektrik alan kuvvetidir. Elektrik akımın “akmasını” yani oluşmasını sağlar. Birimi Volt’tur. V harfi ile gösterilir.

Şahsi olarak “gerilim” gibi bir Türkçe karşılığı varken “voltaj” kelimesinin kullanılmasına son derece karşıyım 🙂

Kavramları daha kolay anlayabilmek adına elektrik enerjisinin su ile benzerliğini kurmaya çalışırsak, gerilimi (Volt) su seviyesinin yüksekliği olarak düşünebiliriz. Su yüksekliği ne kadar fazla olursa, akış o kadar şiddetli olacaktır. Yani gerilim yükseldikçe akacak olan akım şiddeti o kadar artacaktır.

Kısaca özetlemek gerekirse, gerilim (voltaj), elektrik akımını itme gücü olarak tanımlanabilir.

Gerilim voltmetre ile ölçülür. Voltmetre ölçüm yapılacak devre elemanına paralel olarak bağlanır.

Güç kaynağı seçimi yaparken, devremizin çalışacağı gerilime uygun bir kaynak kullanmamız gerekir. Örneğin 6V motorlara sahip bir robotumuz olduğunu düşünelim. Bu robotu çalıştırmak için 6V gerilim sağlayabilen bir adaptöre veya bataryaya (örneğin 4 adet kalem pil) ihtiyacımız olacaktır.

AC/DC

AC, İngilizce bir kısaltma olan alternating current (alternatif akım) anlamına gelmektedir. İsmini, akımının belirli bir periyot ile pozitif ve negatif arasında değişmesinden almaktadır.

Sinüs dalgası.

Santrallerde üretim ve dağıtım sürecinden evlerimize kadar gelen şebeke elektriği, kayıpları önlemesi sebebiyle alternatif akım şeklinde kullanılmaktadır.

DC ise, yine İngilizce direct current (doğru akım) kelimelerinin kısaltmasından oluşur. Kalem piller, şarj aletleri, güneş panelleri ve daha bir çok elektrikli cihazın çıkışı DC’dir. Bilgisayar, cep telefonu, uzaktan kumandalar, Çoğu elektronik cihaz, şebeke gerilimi olan 220V AC’den çok daha düşük gerilimler ile çalıştığından adaptörler ile prizden aldığımız 220V AC gerilimi uygun DC gerilime çevirerek kullanırız.

Güç Kaynakları

Yukarıda bahsetmiş olduğum gibi, DC güç kaynaklarına örnek olarak pilleri ve adaptörleri düşünebiliriz. Bunun yanı sıra, AC güç kaynağı olarak genellikle 220V şebeke gerilimini kullanırız. Bazı durumlarda ise bir transformatör kullanarak AC gerilmi yükseltmemiz veya alçaltmamız mümkündür.

Transformatör (trafo)

Elektrik Akımı Nedir?

Elektrik akımı, potansiyel fark (gerilim) etkisi sonucunda iletken bir madde üzerinden elektrik yüklerinin hareketi olarak tanımlanabilir. Hareket eden yükler, madde içerisindeki elektronlardır. Birimi Amper’dir (A). Denklemlerde I harfi ile ifade edilir.

Elektrik devrelerinde asıl işi yapan akımdır. Gerilim akımın akmasını sağlar. Devremizi besleyecek olan pili veya güç kaynağını seçerken devrenin çekeceği en yüksek akımı düşünmemiz gerekir. Gerilimden bahsederken verdiğimiz robot örneğini yine düşünecek olursak, 6V ile çalışan robotumuzun en yüksek durumda 1A akım çekeceğini varsayalım. Bu durumda en az 6V 1.5A akım verebilen bir adaptör veya pil kullanmamız gerekecektir. Adaptörümüzün verebileceği akımın yüksek olması bizim için bir sorun değildir, robotumuz ihtiyacı olan 1A akımı çekecek, adaptör ise bu değeri rahatlıkla karşılayabilecektir. Yani eğer istersek 6V 10A bir güç kaynağı da kullanabiliriz, sadece maliyet ve güç kaynağının boyutu artacaktır.

Akım, ampermetre ile ölçülür. Ampermetre devreye seri olarak bağlanır.

Elektriksel Güç

Elektriksel güç, başlı başına ayrı bir konu olduğu için bu yazının kapsamını aşmamak adına çok basit şekilde değineceğim. Diğer tüm fiziksel birimlerde olduğu gibi elektrikte de güç, birim zamanda yapılan enerji miktarını ifade eder. SI sisteminde gücün birimi watt (W)’tır. Gücü çok basit şekilde devremizin çektiği akım ile gerilimi çarparak bulabiliriz.

P = I x V

P: Güç, I: Akım, V: Gerilim

Ohm Yasası ve Direnç

Elektrik akımını aktarmak için iletken kablolar kullanıyoruz. Yine su örneğinden gidecek olursak, kabloları su taşıyan borular olarak hayal edebiliriz. Bu boruların çapı daraldıkça akacak olan suyun daha zorlanacağını tahmin edebiliriz. Elektriksel anlamda direnç aynı bu etkiyi göstermektedir. Elektrik akımına karşı oluşan etkiye direnç denir. Birimi Ohm’dur. Sembolü Ω (büyük omega)’dır. Denklemlerde harfi ile ifade edilir.

Direnç ohmmetre ile ölçülür. Ohmmetre, devreye paralel bağlanır.

Piyasada akım ve gerilim ölçmek için satılan cihazlar genellikle multimetre veya avometre (amper, volt, ohm metre) ismiyle anılır; ve isimlerinden de anlaşılabileceği gibi akım, gerilim ve direnç ölçme işlemlerinde kullanılabilirler.

Ohm yasası, bir devre elemanının geriliminin (V), üzerinden geçek akım (I) ve direnci (R) ile doğru orantılı olacağını söyler:

V = I x R

Bir örnek ile açıklayalım. Elimizde bir adet ampul ve bir adet 9V pil var. Ampulü 9V ile çalıştırabileceğimizi biliyoruz. Fakat ne kadar akım çekeceği konusunda herhangi bir fikrimiz yok. Akımı hesaplamak için ampulün direncini ölçeriz. 9V pil ile çalıştırdığımız için gerilim değerini -yani 9’u- ampulün ölçmüş olduğumuz direnç değerine bölerek akım değerini bulmuş oluruz. Hatta pilimizin kapasitesini mAh cinsinden biliyorsak, devreniz ne kadar süre açık kalabileceğini de hesaplayabiliriz.

Elektrik Devrelerinde Paralel ve Seri Bağlama

Ölçü aletlerinin bağlantılarında da öğrendiğimiz üzere, elektrik devrelerinde yer alan iki uçlu elemanlar paralel veya seri olmak üzere iki farklı şekilde bağlanabilirler.

Paralel Bağlantı: İki uçlu devre bir devre elemanının her iki ucunun bir başka iki uçlu devre elemanına ait iki farklı uç ile birleştirilmesi ile elde edilen bağlantı yöntemidir.

Paralel bağlantı.

Seri Bağlantı: İki uçlu bir devre elemanının bir ucunun diğer bir iki uçlu devre elemanının sadece bir ucu ile bağlanması ile elde edilen bağlantıdır.

Seri bağlantı.

Kısa Devre/Açık Devre Nedir?

Elektrik akımı devrede her zaman için en az direnç olan yolu takip etme eğilimindedir. Devrede herhangi bir şekilde devre elemanları arasında normal dışı bir bağlantı olması durumunda kısa devre gerçekleşir.

Kısa devrenin gerçekleşmesinin temel sebepleri, ters kutuplu bağlama (örneğin pili ters takma), açık uçlu ve izolasyonu zedelenmiş kablolar ve bağlantı hatalarıdır.

Sigorta Nedir?

Kısa devre durumunda çoğunlukla devrenin herhangi bir hattından aşırı miktarda akım geçeceği için, bu durumu engellemek amacıyla sigorta kullanılır. Sigortalar, üzerlerinden aşırı miktar akım geçtiği durumda fiziksel olarak devreyi açık devre haline getirerek aşırı akımdan oluşabilecek durumların engellenmesini sağlar.

Farklı tipte sigortalar

Açık devre ise, birbirine bağlanması gereken devre elemanlarının bir sebepten ötürü aralarındaki bağlantının kopması ile gerçekleşir.

Elektrik Devrelerinde Anahtarlama

Devremizi çalıştırmak ve durdurmak için anahtar isimli devre elemanları kullanılır. Çalışma şekillerine göre push-buton, ON-OFF anahtar, toggle anahtar gibi çeşitleri bulunurken, anahtar yerine kullanılabilecek kontaktör, röle veya transistör gibi devre elemanları da kullanılabilir.

Temel Elektronik Devre Elemanlarını Öğrenmeye Devam Et

Temel elektronik devreleri ve elemanları hayatımızın birçok noktasında varlar, bu aygıtlar sayesinde günlük işlerimiz ve yaşantımız daha kolaylaşıyor. Elektroniğin temellerine girmek isteyen herkesin bu elemanları tanıması ve mantıklarını anlaması gereklidir, önemlidir. Elektrik kavramları yalnızca bunlarla ile sınırlı değil. Yazımızın devamında, muhakkak bilginizin olması gerektiğini düşündüğümüz konuları sizler için sıraladık ;

LED Nasıl Çalışır?

LED’in de diğer diyotlar gibi yapısında p-tipi ve n-tipi olmak üzere iki farklı çeşit yarı-iletken madde bulunur. P-tipi yarı-iletkende pozitif yük taşıyıcılar, n-tipi yarı-iletkende ise negatif yük taşıyıcılar bulunur. Bu sayede, diyot üzerinden yalnızca anottan katot yönünde elektrik akımı geçişi mümkündür.

Standart diyotlardan farklı olmak üzere LED’lerde, p ve n tipi yarı-iletkenlerin birleştiği noktadaki elektron alış-verişi, ışık oluşmasına sebep olur. Bu olaya elektrolüminesans adı verilmektedir.

LED ne işe yarar?, nedir?, kullanım amacı nedir?, nerelerde kullanılır?, çeşitleri nelerdir? gibi detaylı bilgiler almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

MOSFET Nerelerde Kullanılır?

MOSFET’ler yüksek frekanslı elektronik devrelerde, voltmetre, ohmmetre, multimetre gibi ölçme aletlerinde, yüksek giriş empedanslı amplifier (yükselteç)’de sıklıkla kullanılırlar.

Bunun haricinde güç elektroniğinde kullanılan güç MOSFET’leri bulunmaktadır. Bu MOSFET’ler güç kaynaklarında, düşük gerilimli motor kontrol devrelerinde ve DC-DC çeviricilerde kullanılırlar.

MOSFET ne işe yarar?, nedir?, kullanım amacı nedir?, nerelerde kullanılır?, çeşitleri nelerdir? gibi detaylı bilgiler almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Diyot Nedir?

Diyot, elektrik akımının yalnızca bir yönde geçişine izin veren, yarı iletken maddelerden yapılmış iki uçlu bir devre elemanıdır.
Diyot ne işe yarar?, nedir?, kullanım amacı nedir?, nerelerde kullanılır?, çeşitleri nelerdir? gibi detaylı bilgiler almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Elektroniğe Nasıl Başlanır?

Elektronik dünyasına atılmak isteyen herkes en temel devrelerden başlar. Temel devreleri tanıyarak, farklı yanlarını keşfederek ve bu devreleri birbirleri ile kombinleyerek daha büyük devreler yaptıkça elektronik dünyasında ilerlemeniz mümkündür. Bilgi birikimi oluştukça elektronik dünyasına olan ilginiz de artacaktır.
Elektronik nedir?, kullanım amacı nedir?, nerelerde kullanılır?, çeşitleri nelerdir? gibi detaylı bilgiler almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Transistörlerin Kullanım Alanları Nelerdir?

Transistörler günümüz elektroniğinin temelini oluştururlar. Elektronik devrelerde anahtarlama ve kuvvetlendirme işlemlerinde kullanılırlar.

Son Çıkan Yazılar

23 YORUMLAR

 1. Trende yolculuk yapıyorum, 1 saatlik yolum vardı. Makalenizi okudum ve kafam açıldı sabah sabah, elinize sağlık bence çok basite indirgenerek açıklanmış konular. Teşekkürler…

 2. Son bir haftadır maker blog sayfanızı inceliyorum çok sade ve bilgilendirici yazılarınız. Eminim küçük yaşta başlayanlar ve benim gibi meraklı geliştiriciler için çok faydalı olmaktadır.
  Umarim surekli güncel bir blog olur 🙂 Teşekkürler.

 3. Teknik lise elektrik-elektronik mezunuyum. Ama tabii mezun olalı 20 yıldan fazla oldu. Unuttum her şeyi. Stres atmak için IoT konusuna biraz gireyim dedim. Bunun içinde temel elektronik bilgimi tazelemem gerekiyordu. Bu makale çok iyi geldi. Özenle hazırlanmış bir yazı. Teşekkürler.

 4. 10,8volt -1,5amperle çalışan bataryalı bir el aleti çalışma süresinin uzaması ve güç kabının olmaması için hangi değerde bir batarya kullanabilirim misal olarak 12 volt 7 amper bataryayı nasıl kullana bilirim başka bir çözüm şekli var mı

 5. Merhaba bende bir cihaz var 2.5 ohm ile çalışır ama ben bunu işlrm yaparak 1.5 ohm ile çalışmasını istiyorum soruyu doğrumu sorfum bilemedim ama mümkünmdür

 6. Benim cevabını aradığım ve hiç bir yerde bulamadığım bir şey var. Evimizin yanında elektrik direği var bu kaç volt? 380 diyenler var. Evdeki priz neden 220v?
  Elektrik panomuzda trafo mu var.
  Yoksa direkteki elektriğin voltajı direk prize mi geliyor?

  • @ibrahim bey , Faz – faz arası yani iki faz arası 380V olur. 220 V ise faz nötr arasıdır. Evimize gelen gerilimi bu mantıkla birleştirerek anlayabilirsiniz.

 7. Elektronik bolumuyle ilgilenmeye yeni basladim kitap seti ve egitim videolari ile nekadar surede bilgi edinirim verdiginiz bilgiler aydinlatici tesekkurler

 8. Kafama takılan bir şey var akım oluşması için dirence gerek varmı bir pilin iki ucuna bos bir kabloyu bağlasak pil kendini tüketir mi

  • Akım oluşması için iki iletken arasında potansiyel gerilim (voltaj) olması gereklidir. Akımın oluşması için direnç gereklid değildir. Ayrıca doğada bulunan tüm iletken maddelerin düşük miktarda da olsa iç dirençleri olduğu için sorduğunuzdaki gibi bir pilin iki ucuna boş bir kabloyu bağladığınızda akım oluşacağından pil kendini tüketecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz